Selecteer een pagina

KUNSTGALERIJ IN ANTWERPEN

NU

Huidige tentoonstellingen

petit-gamin-voor

Aron Kroes

Vernissage op zondag 19 mei 2024
van 13 tot 18.30 u in aanwezigheid van de kunstenaars.

Tentoonstelling van vrijdag 17 mei
tot/met zondag 9 juni 2024 van 13 tot 18.30 u

Aron Kroes (1987) focust zich voornamelijk op schilderkunst waarbij de kaders van het figuratieve worden opgezocht. De toepassing van abstractie komt voort uit een intuïtieve benadering. Het is een representatie van gevoel, ervaringen en techniek waarbij geen concessies worden gedaan. De interpretatie is vrij waardoor het portret als een spiegel fungeert voor de aanschouwer. Binnen het kunstenaarslandschap bevindt Aron zich op het snijvlak van het figuratieve en abstracte. Zijn onderzoek spits zich dan ook toe op de grenzen van het figuratieve. Daarnaast heeft de intuïtieve benadering een grote invloed op het werk.

De schilderwerken worden ten alle tijden gemaakt zonder referentie wat resulteert in een vertaling en afspiegeling van gevoel en emotie op het moment dat het werk gemaakt wordt. In zekere zin kan het werk van Aron gezien worden als een conceptueel zelfportret. De schilderwerken hebben doorgaans een chaotisch karakter waarbij soms onverwachte schoonheid opduikt. Hoewel de werken altijd te herleiden zijn tot de basisvormen van een portret, wordt door het toepassen van abstractie, de kijker meegenomen in een wereld van voortdurend evenwicht tussen expressieve vormen en een rijk kleuren palet

Daarnaast staat licht, voornamelijk de reflectie daarvan, centraal binnen het werk. Met gebruik van metallic- en verchroomde kleuren wordt de confrontatie met licht en reflectie opgezocht. Deze kenmerkende/onderscheidende kleuren, vaak synthetische spuitverf, kennen een duidelijke invloed vanuit de graffiti- en streetart scene. Deze erfenis uit het verleden wordt door Aron met liefde en trots omarmt en toegepast binnen zijn huidige werk.

petit-gamin-voor

Merette Uiterwaal

Vernissage op zondag 19 mei 2024
van 13 tot 18.30 u in aanwezigheid van de kunstenaars.

Tentoonstelling van vrijdag 17 mei
tot/met zondag 9 juni 2024 van 13 tot 18.30 u

Merette Uiterwaal (1990, Amsterdam Zuid-Oost, Nederland) is een kunstenaar die voornamelijk met fotografie werkt. Haar kleurenblindheid geeft haar een onconventionele kijk op de wereld in vergelijking met de meeste mensen.

Geïnteresseerd in de eenvoud van het dagelijks leven, verkent ze de interpretaties van kleur in alledaagse onderwerpen. In haar werk maakt ze veelal gebruik van onscherpte in de foto’s om de verbeelding te prikkelen. Enerzijds zodat de aanschouwer zich kan concentreren op het beeld zonder de afleiding van details in het beeld, en anderzijds als een visuele referentie naar haar afwijkende perceptie van kleuren. De onscherpte verstoord het beeld op dezelfde manier zoals haar zicht op de werkelijkheid wordt verstoord door de kleurenblindheid. Vanwege haar kleurenblindheid is er altijd een verschil tussen hoe zij zelf het werk ziet en hoe de meeste toeschouwers het zien. Het resulteert in werk dat zich op het snijvlak tussen figuratieve en abstracte kunst bevindt. Sinds ze een bril is gaan dragen waarmee ze kleuren kan zien, is het kleurenpalet in haar werk uitgebreid.

De serie “Untitled (colors)” (2023) is een serie foto’s van geabstraheerde doch herkenbare bloemen en planten met de seizoenen. De werken gaan over het zien en ontdekken van kleuren waarbij haar realiteit als kleurenblinde vaak afwijkt van die van niet-kleurenblinden. De kleurnamen in de titels verwijzen naar de kleuren zoals zij ze ziet; die weer vaak afwijken van de realiteit.

Binnenkort

Aankomende tentoonstellingen

petit-gamin-voor

Sander Buijk

Vernissage op zondag 30 juni 2024

Vrijdag 28 juni tot en met zondag 21 juli 2024

De beelden van Sander Buijk verwijzen naar een autonome wereld vol tegenstrijdigheden. De stripachtige figuren zijn stoer en fragiel, karikaturaal en kwetsbaar, emotioneel en gesloten. Zijn materiaal gebruik is al even onorthodox. Hij combineert gegoten beton met neon en/of gepolijst aluminium. Zijn beeldtaal ligt dicht bij de animatiebeelden in strip of internet en hebben dezelfde verleidelijke simpele vormtaal maar door onverwachte toevoegingen krijgen de beelden een meer complexe identiteit. In hun autonome wereld zijn de meeste beelden gesloten en stil. Sander Buijk construeert en combineert en labelt de beelden zodanig dat er een dubbelzinnigheid ontstaat die ontroert en verwondert. Hijzelf vertelt dat de aanleiding voor zijn werk de interactie tussen menselijke relaties in abstract, emotioneel of fysisch is. De hierin voorkomende controversen fascineren hem. Beelden die krachtig zijn in hun speelse
eenvoud. Door zijn figuren een sterke tactiliteit te geven wil hij de kijker verleiden, raken en hen betrekken maar in materiaal en vorm houdt hij afstand. Veel beelden bestaan in hun basisvormen uit combinaties van betonnen losse onderdelen. Deze geconstrueerde en samengestelde elementen krijgen door onverwachte toevoegingen een bijzondere twist. Aangezien het materiaal hierin een zeer belangrijke rol speelt, is het experimenteren met materiaal gebruik een belangrijk onderdeel van het ontwerp proces. Ook hier zoekt hij een ambivalentie op, die de beelden een extra laag moet geven. Wat hem interesseert in het tot stand komen van beeld is het zoeken naar een grens. Beeld welke aan de ene kant visueel goed communicerend is en aan een andere kant mijn eigenheid, die spontaniteit en ruwheid behoudt. Beeld wat niet te verhalend is, waardoor de kijker geprikkeld wordt tot interpreteren. Tegenstrijdigheid die schijnbaar bij elkaar hoort.