Selecteer een pagina

Tentoonstellingen

Archief

Peter Platel

2023

Lees meer over Peter Platel
More Queer
vernissage op dinsdag 8 augustus 2023 van 19 tot 22 u in aanwezigheid van Peter Platel met inleiding door Fleur Pierets.

tentoonstelling van woensdag 9 augustus
tot/met zondag 3 september 2023
9 augustus – 13 augustus
elke dag van 17 – 22 u
14 augustus – 3 september
vrijdag, zaterdag en zondag van 13 – 18.30 u

As a queer gay man (he/him), I am continuously looking for new and different ways to express my creativity.

In my search for new shapes, colors, lines and structures, I have experimented with fashion, music and gender, leading up to a variety of personas that allowed me to extend my possibilities.

While educating myself, people who challenged the traditional rules of gender, life, family, ecology, … crossed my path and stimulated me to question myself even more. And while the questions lead to stories, and the stories to collages, my universes filled itself with creatures, personalities and entities, not restricted by the traditional rules, laws and judgements of daily life.

My creations are meant to tickle your brain, to shift your focus and to question the world. Sometimes gently, sometimes humorous, sometimes brutally, but always with – and in – total freedom.

More and more I withdraw from society. And in an attempt to exclude the noise, I can quiet my mind and see things more clearly while the questions emerge.

Struggling with anger, disagreement and frustration but at the same time grateful and fully aware of the miracle of life, my work channels my concerns regarding sex and gender, gender as a construct, gender inequality, discrimination, ephemerality, transience, religion, and violence. Issues that have always touched me profoundly and can never be addressed enough.

It is my sincere hope that my work starts the conversation. That it opens people’s eyes, and makes them listen to each other. That it will slowly create a shift towards more understanding for everybody living his/her/their life by his/her/their own rules.

All collages are analog, hand cut and glued on paper.

Arno Kuppens

2023

Lees meer over Arno Kuppens
ARNO

Geboren in 1978 en opgegroeid in Opglabbeek, tegenwoordig gekend als Oudsbergen. Mijn vader is Jos Kuppens, ook beeldhouwer. Het kunstenaarschap is met de paplepel ingegeven.

LUCA ARTS GENK

Hier ben ik afgestudeerd in 2006 als productdesigner.

EXPOSEERT SINDS 2004

Sinds 2004 stel ik tentoon in Nederland en België. Mijn eerste expositie was in 2004, IJzerenberg in Winksele. Daarna volgden o.a. Kunst in de Troost, Bloesemimpressies, Sculptour, Kunst om te Koesteren, Sekimori Ishi, Alden-Biesen, Art Transfo en meer.

MIJN WERKEN

Zijn een smeltkroes van ambacht en design.

Afwisselend werk ik met steen en polyester.
Inspiratie doe ik op in de natuur, indrukken worden instinctief omgezet in beeldfragmenten.

In mijn lijnvoering zie je mijn signatuur terug. Er is een spanning terug te vinden van harde scherpe lijnen, op het eerste oog in contrast met de ronde zachte lijnen. In zijn geheel ontstaat en evolueert het beeld vanuit één archetypische oervorm.

Gwenny Eeckels

2023

Lees meer over Gwenny Eeckels
Gwenny Eeckels, geboren in Antwerpen op 6 september 1978, is een fotografe die bekend staat om haar expressieve portretten met geënsceneerde belichting. Naast commerciële opdrachten voor artiesten, platenmaatschappijen en bedrijven, creëert Gwenny ook eigen werk dat verschillende aspecten van fotografie omvat, zowel analoog als digitaal en nu ook met behulp van Artificiële intelligentie. Haar benadering van fotografie is vrij en zonder grenzen, waarbij ze niet beperkt wordt door een specifieke stijl of genre en altijd op zoek is naar de schoonheid in elk aspect van haar werk.

Gwenny hecht veel waarde aan de interpretatie van haar werk door het publiek en streeft ernaar om haar foto’s op verschillende manieren te laten bekijken. Haar werken hebben soms een diepere betekenis en soms zijn ze simpelweg bedoeld om de kijker te verrassen met hun pure esthetiek en schoonheid.

De werken in deze tentoonstelling hebben geen specifiek thema of rode draad die hen verbindt, behalve hun maker.
Ze bestrijken een breed scala aan stijlen en thema’s, waarvan sommige elementen van fantasie en verbeelding bevatten met levendige kleuren, terwijl andere meer ingetogen zijn en een sfeer bieden voor contemplatie, reflectie en ontdekking.

Sommige beelden staan op zichzelf en vereisen geen uitleg, terwijl andere met context worden voorzien maar toch ruimte laten voor interpretatie door de kijker.

Gwenny gebruikt in haar werk zowel traditionele fotografietechnieken als de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.
Door AI in haar kunst te verwerken is ze in staat de werkelijkheid te manipuleren en toch een gevoel van schoonheid te behouden.

Greet Decreus

2023

Lees meer over Greet Decreus

unexpected landscapes of the mind

Het helend vermogen van een handeling. Zoals die bij het traditionele Japanse Boro een herstelling inleidt, maar hier op zichzelf staat, de patronen een tekening van onderlinge steken. Eerst in het stugge karton waarop een raster is uitgezet, door de naald en de draad soms ontkend, soms bevestigd. Een reliëf dat aan het egale oppervlak wordt toevertrouwd en onder het gewicht
van de wals een indruk nalaat. Slechts drie keer, en dan niet meer,of toch minder. Het geheugen van de vezels van het bevochtigde papier, de herinnering die er voortaan in besloten ligt. Om dan weer opnieuw te beginnen. Wellicht beter: om gedragen door wat voorafging alsnog weer door te gaan. Met het markeren van een aanwezigheid die wat overblijft teder vasthoudt, behoedzaam in de actualiteit vervat. Met het ritueel van een routine en de gedachten die meanderen, met de fl uisterende wrijving van het ruw gewaxte garen. Tot er iets nieuws ontstaat. Uit repetitieve lijnen en punten en vlakken. Een beeld als een tactiele partituur. Tot er woorden opdagen die de stilte omarmen, dan weer doorbreken. Als dialogen tussen taal en teken, over tijd en over toestand. Materiële mijmeringen die zich tegelijk tastbaar en ondoorgrondelijk presenteren, slechts zijn in het aanschijn van wat zich gaandeweg heeft gevormd.

The healing capacity of a gesture. As in traditional Japanese Boro, where it introduces a repair, but here stands on its own,
the resulting patterns a drawing of interlinked stitches. First in the stubborn cardboard on which a grid was drawn,
by the needle and the thread both denied and confi rmed. A relief entrusted to the even surface, leaving an imprint under the
weight of the drum. Three times, and then no more or at least less. The memory of the fi bres of the moistened paper, the souvenir embedded in it henceforth. To then start over. Perhaps better: to go on again, sustained by what has preceded.
With the marking of a presence that tenderly holds on to what remains, gently leading it into the moment. With the ritual of a routine and the thoughts that meander, with the whispering friction of the raw waxed thread. Until something new emerges. Composed of repetitive lines and dots and patches. An image like a tactile score. Until words appear that embrace the silence, interrupt it next.Like dialogues between language and marks, about time and condition. Material musings that simultaneously present themselves as tangible and unfathomable, existing only in the face of what was gradually created.

Mieke Tambuyser

2023

Lees meer over Mieke Tambuyzer
De liefde voor kunst is begonnen in Zuid-Afrika waar ik met mijn gezin verbleef in de jaren 80.
Terug in België ben ik aan de academie in Vilvoorde gestart en volgde ik 8 jaar schilderkunst onder
leiding van Walter Goossens.
Het vierkante formaat heeft lang mijn voorkeur genoten. Ik werkte met olie en acryl.
Mijn verblijf in China heeft me de liefde voor de Oost-Indische inkt en de theepot gegeven.
Later ben ik meer kleur gaan gebruiken en daar hebben zeker onze reizen naar Istanboel toe bijgedragen.
Theepotten heb ik vaak geschilderd omdat ze voor mij symbool staan voor gezelligheid en
de warmte van het nest. De zoekende mens staat centraal in mijn werk.
De laatste 6 jaar ben ik me aan het verdiepen in het werken met 3D-pen.
Het gebruik van dit medium stelt me in staat om zowel tweedimensionaal als driedimensionaal te
werken.
Het proces van het creëren, brengt vaak leuke verrassingen met zich mee.
Effecten zijn leuk maar diepgang is toch belangrijker.
Het mysterie moet blijven daarom geef ik niet graag titels aan mijn werk. Mijn verhaal ken ik maar
iedereen mag er zijn eigen betekenis aan geven.
Zoals ik reeds zei, is de mens die zoekt naar zijn plaats in de wereld aanwezig. We zijn
allemaal verbonden.
Positieve energieën die je pad kruisen laten je vliegen en anderen halen je neer. Dit alles probeer ik
uit te drukken in sfeervol werk.

Jeroen Frateur

2022

Lees meer over Jeroen Frateur
( Ingekorte versie, Luk Lambrecht )
Een kunstenaar die zich overvloedig bedient van de stroom van de over-consumptie met bergen niet meer bruikbare/verhandelbare rest en afval, weet via de omweg van de kunst een ferme uitspraak te doen over hoe de (westerse) wereld de dingen inzet in een oeverloze maalstroom van een (circulaire) productie en dito verspilling.
Recyclage is vandaag een modieus begrip geworden dat zoals alles recuperatief ten prooi komt te liggen van een (zogenaamde) nieuwe economie die in dit post-industriële tijdperk een uitweg biedt om een in se ecologische intentie om te zetten in een renderende economische activiteit zoals een andere.
Kunstenaars gebruiken zeer bewust vanaf de “golden” sixties het “afval” van de waanzin van het genadeloos consumeren als residu van “onze” opgejaagde consumptiedrift, aangewakkerd door het gewiekst dirigeren van reclame en pr-strategieën.

Dat betekent dat werk niet meteen wordt gezien en bij gevolg niet “meespeelt” in het traditionele circuit.
De kunst van Jeroen Frateur zit verweven in de eerder aangehaalde kunsthistorische tradities. Alhoewel zijn werk meer met compositie te maken heeft én duidelijk het statuut/de definitie tart van de begrippen sculptuur en installatie.
De artistieke “productie” van Jeroen Frateur wordt gekenmerkt door een zichtbaar, ingenieuze gelaagdheid qua opbouw met materialen die hij in een weloverwogen en precies samengestelde en gemonteerde vorm laat wemelen in een nieuwe verschijningsorde; een nieuwe realiteit. De op het eerste gezicht “labiele” sculpturen van Jeroen Frateur halen dan ook deels hun “waarde” in het begrip “in situ , omdat het presenteren van het werk aan bijvoorbeeld het plafond de perceptie verandert omdat de context van de presentatie a priori inherent deel blijft van het “globale” werk.
Jeroen Frateur noemt zichzelf een “handenarbeider”, een wroeter die vanuit de “verworpen” materie denkt en het werk traag laat generen vanuit de vorm zelf. Bij dit proces van “ontstaan” laat hij zich drijven op de energie van de verwondering als een mentale metgezel die hem als kunstenaar vrijwaart te werken op voorafgaandelijk bedachte concepten. “Oprapen op straat wat blijft liggen” is zijn adagio – zijn credo in een wereld vol van dingen die heel snel abject worden. “Het oprapen” op de openbare weg van het verworpene deelt zijn passie voor de buiten-gewone schoonheid ervan. Soms worden, dingen gemaakt – bijvoorbeeld inpakmateriaal – dat speciaal en soms heel vernuftig werd bedacht om meteen weg te smijten. Het zijn dergelijke gedachten die Jeroen Frateur aanzetten tot het zich toeëigenen van deze “gelikwideerde” materialen die worden geconverteerd in het samenstellen van niet eerder geziene dingen (kunstwerken) ontstaan vanuit het creëren dat in het geval van Jeroen Frateur blijft haperen in kunst die helemaal niet te voorzien of te verwachten was.

De werken van Jeroen Frateur zijn quasi en letterlijk kijk-machines. Puntig in elkaar gemonteerde vormen die de verbeelding een aanzet bieden die in hun visuele impasse “poëzie” worden. Het werk van Jeroen Frateur is het onderwerp van een esthetische vraagstelling; het diverse werk laat zich in met het abjecte en laadt zich uit met een esthetisch product waarin de tijd een uiteindelijke vorm genereert die het zoeken naar betekenissen zinvol en actueel houdt.
Hoe de artistieke productie van Jeroen Frateur zich vandaag verhoudt tegenover de achtergrond van het actuele cultuurklimaat is een bedenking die het over-schouwen van dit werk alleen maar hedendaags kan houden. Het zich als kunstenaar onttrekken aan de grillen van de mode is het bepalen van een positie die de tijd als bondgenoot houdt .

Erik Nagels

2022

Lees meer over Erik Nagels
Sinds 1990 ontwikkelt Erik Nagels een reeks schilderijen, tekeningen en driedimensionaal werk met schilderkunstige inslag. Zijn hoofdthema is zowel de huid van de werkelijkheid als de huid van zijn schilderijen. Reliëf, patina, kwetsuren ontstaan door de evolutie in de tijd en door de overgave aan het bestaan.

Hij benadert deze lagen van betekenis via ‘gewone’ onderwerpen als wielrenners, oudere mensen, foto’s die een tijdsgeest oproepen en allerlei kriskras bijeengespaarde fragmenten. Hij probeert de veranderende waarde van dingen en mensen te vatten en ze op te tillen tot metaforen voor pijn en toewijding. Op dit moment schildert hij een serie menselijke figuren onder de werktitel ‘de contorsionisten’. In deze werken lopen dansen,vrijen en vechten door elkaar. Een andere reeks beweegt rond het idee: euforie. Letterlijk: de kunst van het goed dragen… . Nagels is gefascineerd door de eindeloze kracht die de mens tentoonspreidt om eender wat te (ver)dragen.

 

Zomer 2017: Tentoonstelling ‘Kunst is koers, koers is kunst’

In de ambassade – Vlaams Huis in Parijs

2016: De Ontsnapping’ een nomadisch beeldhouwwerk dat door het landschap trekt zoals de kleine rennertjes vroeger op het tapijt verschoven.

Opstelling op de Leie in Gent voor het Huis van Alijn.

 

2016: Tentoonstelling: Panopticum

De Warande Turnhout

2015 2014: Verschillende appearances van ‘ De Ontsnapping

 

Kortrijk

Zee Oostende

Sint  Niklaas

Zesdaagse Gent

Noord Frankrijk

Parijs

2014:

reeks over ‘DE GROOTE OORLOG’

tentoongesteld in

Gent

Waregem

Herentals

Sint Niklaas

Ruïnes:

Muzikanten:

Cyclages:

Radiointerieurs:

Portretten:

Laureaat van de eerste Canvascollectie:

Wielertentoonstelling zicht in het Karmelietenklooster – Gent

2021: El Olvido che seremos: Ambassade Colombia en Lokeren

Stoeltjes 

Wilfriend D’hondt

2022

Lees meer over Wilfried D'hondt

De 80-jarige Wilfried studeerde in Brussel regentaat Plastische Kunsten en was in de jaren 1960 leerkracht kunstgeschiedenis en Plastische Opvoeding in het secundair kunstonderwijs in de Londenstraat te Antwerpen en werd later actief lid in de programmatie van het cultuuraanbod in zijn gemeente.

Het bruisende en explosieve Antwerpen in de jaren 60 werd door Wilfried gretig geabsorbeerd; het was de tijd van de “Provo11 en “Flower Power11, van Ferre Grignard en Frank Zappa, van boeken over anarchisme, seksuele vrijheid, ecologie, magie en oosterse spiritualiteit. Wilfried absorbeerde al die invloeden en verrijkte daarmee zijn kijk op de wereld en paste het toe in zijn werk als kunstenaar.

Wilfried is kunstschilder, graficus, publicist, tekenaar, lay-outer. Hij is vooral bekend voor zijn grote allegorische doeken waarin hij de beeldtaal van Hieronymus Bosch en Pieter Brueghel gebruikt om de hedendaagse machthebbers in hun blootje te zetten.

Thema’s zijn o.a. het milieu, politiek, oorlog en vrede, deugd en ondeugd, thema’s waarmee hij de lokale en nationale gezagsdragers hekelt, waar cynisme hoogtij viert en waar geweld verwordt tot een burlesk spektakel
In de jaren 70 werd hij aangegrepen door de hippiebijbel “Steppenwolf1 van Herman Hesse, alsook door het schilderij 11 De tuin der Lusten11 van Jeroen Bosch vanwege zijn unieke laatmiddeleeuwse beeldtaal. In 1976 maakte hij een groot schilderij geïnspireerd op Hieronymus Bosch en diens surrealistische manier om mensen en dieren in een bevreemdende omgeving te associëren.

In 1984 had Wilfried een reeks tentoonstellingen onder de titel Eros­Thanatos en werd hij ontdekt door Herman Denkes, stichter van G58, en dé plaats van abstracte kunst in het Hessenhuis waar o.a. Vic Gentils, Walter Leblanc, Paul Van Hoeydonck en Jef Verheyen kunstenaars aan huis waren. Deze groep van Belgische Magiërs
neemt in 1988 deel aan de tentoonstelling Figuration Critique in het Grand Palais in Parijs.
In 1990 ontdekt Wilfried een nieuwe techniek met een grondlaag in acryl en één of meerdere bovenlagen in alkyd, een nieuwe soort sneldrogende olieverf wat leidde tot grote kleurenexpressies.
In de jaren tussen 1990 en 2002 pakt Wilfried uit met een “drieluiken-methode” die het hem mogelijk maakt om in de beperkte ruimte van zijn atelier monumentaler te gaan werken.

Vervolgens schakelt hij over op het schetsen met tekenpen in zakformaat, rechtstaand en rechtstreeks in inkt, in vervanging van zijn fotocamera wat een zeer snelle en scherpe waarneming vereist.
Hij ontdekt daarna een waaier aan mogelijkheden in het wassen met al dan niet verdunde bister (notenbeits) wat hem de mogelijkheid biedt om kleurnuances aan te brengen in de inktlijnen.

In 2005 wordt ondermeer het schilderij in cirkelvorm “Annus Horribilis”gemaakt, een verwijzing naar het bekende citaat van de Britse koningin Elisabeth, een werk met een aantal beelden zonder logisch verband maar vormelijk afgewogen en samengevoegd als de twaalf segmenten van één cirkel.

Tussen 2005 en 2012 werkt Wilfried aan een drieluik dat de naam “Triomf van de muze” krijgt, een monumentale en symbolische voorstelling waarin kunstenaars, cineasten, filosofen en grote meesters in aanbidding zijn voor de centrale figuren, vrouwen, voorgesteld als godinnen, symbool van het matriarchaat wat staat voor het geweldloze, het intuïtieve, het zachtaardige als de waarden voor de toekomst.

In de huidige tentoonstelling wordt dit werk centraal getoond. Wilfrieds meest recente creaties uit 2018-2019 zijn de “Hofdames”, een serie van twintig gewassen bistertekeningen. Wilfried is met zijn zéér specifiek werk uitzonderlijk in zijn genre. Dank aan Wilfried, zijn echtgenote Simone en zijn dochter Maya. Augustus 2022

Babette Degraeve

2022

Jana Vasiljevic

2022

Kobe

2022